Bahçe Toprağı Neden Önemlidir?

 

BAHÇE TOPRAĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

 

Yeni tesis edilecek bahçelerde mevcut toprağın durumunun tesbiti oldukça önemlidir.Öncelikle; toprağın tekstürü (bünyesi – türü ), stürüktürü ( tanelerin istiflenmesi), humus ve organik madde içeriği, su ve hava tutma kapasitesi belirlenmelidir. Toprağın genel yapısında sorun varsa ıslahı yoluna gidilmelidir. Ağır bünyeli killi topraklar her zaman drenaj problemi yaratırlar. Doğru çözümlenmiş drenaj tesisinin yanısıra bitki çukurlarında, yer örtücü ve çim alan yataklarında iyi ve kaliteli hafif bünyeli toprak kullanılması gerekir.
Toprağın ve sulama suyunun PH’sı bitki hayatında çok önemlidir. Çünkü PH bitkinin beslenmesi, kök gelişimi ve hormonal dengesi ile verimi üzerinde çok büyük bir öneme sahiptir. Toprak reaksiyonu ( PH ), toprağın biyolojik ve kimyasal durumunu aydınlatan bir ifadedir. Bitkinin, topraktan besin maddeleri alışverişinde önemli rolü vardır. Toprağın PH’sı besin elementlerinin yarayışlılıklarını etkiliyorsa, o toprakta asitlik veya alkalilik sorunu olduğu düşünülür. Bu durumda toprakta asitlilik sözkonusu ise kireç, alkalilik sözkonusu ise kükürt ve benzeri uygulamalar yapılmalıdır.
İnşaat alanı ve çevresindeki bahçe alanlarında toprağın yapısı hem kimyasal olarak hem de fiziksel olarak bozulur. İnşaat alanı civarında toprağa boya maddeleri, çimento tozu, kireç tozu vb. istenmeyen birçok yabancı madde karışır.Bu da toprak bünyesinde istenmeyen kimyasal oluşuma PH değişikliklerine yol açar.Dikilecek fidan ve fidelerin, çim alanların gelişimini olumsuz etkiler. İnşaat çalışmaları esnasında bahçe alanına demir,çimento, tuğla vb. malzemeler yığılmış yoğun olarak basılmış olması nedeniyle, toprağın yaklaşık 1 m’lik üst kısmı oldukça fazla sıkışmış ve kompaktlaşmış olabilir. Bu durum, buraya dikilecek fidan ve fidelerin, çim ve yerörtücülerin kök gelişimini olumsuz yönde etkiler. İnşaat alanı olarak kullanılmış bahçelerde en az 20-30 cm üst toprak tabakasının kazılması, saha dışına atılması gerekir. Kazılan toprak yüzeyinin bellenerek kabartılması ve alana hafif bünyeli organik maddece zengin kaliteli toprak serilmesi sorunun giderilmesini sağlar.
Toprağın su tutma kapasitesini arttırmak , geçirgenliğini sağlamak için; funda toprağı, mil, organik gübre, organik yaprak çürüntüsü,torf karışımından oluşan harca, bir miktar perlit,pomza taşı veya volkanik tüf ilave edilmesi uygun olur.